Projektų administravimas

Projektų administravimas yra vienas svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų. Administruodami projektus mes kartu su klientu prisiimame atsakomybę efektyviai kontroliuoti ir reguliuoti projekto įgyvendinimą bei šiuo laikotarpiu atsirandančius pokyčius, spręsti kylančias problemas tam, kad būtų pasiektas pagrindinis projekto administravimo tikslas – projektas būtų sėkmingai įgyvendintas ir pasiekti visi suplanuoti rezultatai.
Projekto administravimas apima:
Projekto administravimo procedūrinės dalies įgyvendinimą;
Projekto finansinį administravimą;
Pirkimų organizavimą bei vykdymą